Nowe udogodnienia dla konsumentów

Do polskiego prawa zaimplementowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE z 25.10.2011r. w sprawie większej ochrony praw konsumentów. U nas ustawa ma obowiązywać od 13 czerwca 2014r., ale wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Na firmy...