Do polskiego prawa zaimplementowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE z 25.10.2011r. w sprawie większej ochrony praw konsumentów. U nas ustawa ma obowiązywać od 13 czerwca 2014r., ale wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Na firmy prowadzące działalność na odległość (np. sprzedaż internetowa, biura podróży) zostaną nałożone dodatkowe obowiązki, min:

– cena towaru będzie podawana wraz z wszelkimi kosztami ubocznymi (podatki, koszty transportu,przesyłki)

– przedsiębiorcy na swoich stronach będą zobowiązani do zamieszczania pełnych danych rejestrowych firmy, adresu do reklamacji oraz adresu e-mail do kontaktu z konsumentem.

– nie będzie dopuszczalne zamieszczanie w formularzu zamówienia dodatkowych opcji (domyślnych), które należy „odznaczyć” aby ich uniknąć (np. koszty ubezpieczenia przesyłki)

– wydłuży się termin na odstąpienie od umowy do 14 dni

Ma to istotne znaczenie dla interesów konsumentów, gdyż zwiększy katalog niedozwolonych klauzul umownych, których stosowanie przez przedsiębiorcę może być powodem unieważnienia takiego zapisu umowy.

Celem zapoznania sie z pełnym katalogiem zapisów, jakich nie mogą umieszczać w umowach z konsumentami przedsiębiorcy odsyłam np. do serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl