Z.U.S. odpuścił….będą umorzenia!

Jak można wyczytać z doniesień Gazety Prawnej: „Klub PO przygotował projekt ustawy abolicyjnej „o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą”. Przedsiębiorcy,...