Jak można wyczytać z doniesień Gazety Prawnej: „Klub PO przygotował projekt ustawy abolicyjnej „o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą”. Przedsiębiorcy, których ścigał ZUS z powodu niejasnego prawa, będą mogli odetchnąć.Projekt przewiduje, że wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zapłaciły składek ubezpieczeniowych za siebie za okres od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r., będą mogły skorzystać z abolicji. O umorzenie należności będą mogli wystąpić m.in. chałupnicy prowadzący działalność gospodarczą i osoby, które ją zawiesiły. One podobnie jak wszystkie osoby prowadzące działalność będą mogły starać się o umorzenie zaległości, pod warunkiem że płacą za siebie składki od 1 marca 2009 r. i za pracowników od 1 stycznia 1999 r. Z abolicji nie będą mogli skorzystać natomiast przedsiębiorcy zatrudniający osobę, którą ZUS wyłączył z ubezpieczeń, wydając prawomocną decyzję. – Liczymy na to, że część osób ujawni się i wyjdzie z szarej strefy – mówi Małgorzata Mrzygłocka, posłanka Platformy Obywatelskiej. „.

Sejm jeszcze musi przyjąć ustawę, a Prezydent podpisać, jednak z uwagi na większość w parlamencie liczą na to przedsiębiorcy. Ustawa miałaby wejść w życie 1 maja br, a na złożenie wniosku o abolicję przedsiębiorcy mieliby rok lub pół roku czasu.Decyzja zakładu umarza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, co skutkuje darowaniem nieopłaconych odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych i kosztów egzekucyjnych.

Podaję link do pełnej wersji artykułu:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/600199,chalupnicy_wywalczyli_abolicje_zus_umorzy_zaleglosci.html