W sytuacji, kiedy w kręgu spadkobierców znajdują się osoby z najbliższej rodziny, z którymi nadal mamy kontakt, sprawa o nabycie spadku może zostać przeprowadzona bardzo szybko, nawet w 1 dzień poprzez poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Jednak w przypadku, gdy w krąg spadkobierców wchodzą osoby, o których danych osobowych nie mamy wiedzy, sprawa robi się znacznie bardziej skomplikowana, a czas trwania postępowania wydłuża się do kilku lat. Wówczas to bowiem, należy uruchomić wszelkie źródła wiedzy prowadzące do jakichkolwiek danych o poszukiwanej osobie. Urzędy stanu cywilnego wydadzą nam akty stanu cywilnego jedynie wówczas, gdy znamy imię, nazwisko (w przypadku mężatek także rodowe) oraz datę zdarzenia (zgonu, urodzin, ślubu), nie wspominając o tym, iż musimy znać miejsce owych wydarzeń, by zasięgnąć informacji we właściwej gminie. Nieoceniona okazuje się Ewidencja Ludności. Za jedyne 31 zł można uzyskać informacje na temat osoby, łącznie z datą urodzin, miejscem urodzin, nazwiskiem rodowym, imionami rodziców, nazwiskiem rodowym matki i adresem zameldowania tejże osoby. W tym celu należy złożyć wniosek dostępny na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych www.msw.gov.pl w zakładce PESEL. Opłatę należy wnieść bądź na gminę do której kierowany jest wniosek, a gdy i tej nie znamy – do centrali w Warszawie. Zgodnie z zasadą po nitce do kłębka, dzieki informacji z Ewidencji Ludnosci uzyskujemy dane potrzebne do uzyskania aktu stanu cywilnego i wiemy gdzie kierować wniosek o jego odpis. W przypadku, gdy zgon/urodzenie/ślub miał miejsce za granicą pomocny będzie konsulat naszego kraju w danym Państwie.

Wszystkim poszukującym życzę cierpliwości 🙂