Od 18 października 2015r. wszedł w życie znowelizowany art. 1015 kc w brzmieniu:

„Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Rewolucją jest paragraf 2, który ratuje osoby, które nie zdążyły złożyć oświadczenia w tym półrocznym terminie. Przed nowelizacją nabywały one spadek wprost, to znaczy, że za długi spadkowe odpowiadały także własnym majątkiem. Obecnie dla spadków otwartych po dacie noweli – nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za długi odpowiadfają tylko tym co w spadku było (aktywa spadku). Przykład: córka nabyła po ojcu, z którym nie utrzymywała kontaktun spadek. Okazało się ze w spadku aktywem był tylko samochód o wartości 5 tyś zł i telewizor o wartości 1 tyś zł. Razem 6 tyś zł wartość czynna spadku. Długi za mieszkanie wynosiły 20 tyś zł. Jeśli ojciec zmarł po 18.10.2015r. to w przypadku gdy córka nie złożyła w terminie 6-ciu miesięcy oświadczenia w przedmiocie spadku nabyła go z dobrodziejstwem inwentarza, to odpowiada tylko do wysokości 6 tyś zł za długi.