W Gazecie Prawnej przeczytałam dziś szokujący mnie artykuł, iż od dawna postulowane zmiany prawa budowlanego, majace na celu usprawnienie procesu papierkowej procedury wejdą w życie.

Najbardziej rewolucyjne zmiany dotycza budowy domów jednorodzinnych. Otóż nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego, o ile mieści się w granicy działki. Wystarczające ma być zgłoszenie budowy zawierajacego niezbędną dokumentację (min. projekt bud.) Rozpoczęcie inwestycji będzie mozliwe w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia o ile starosta nie wniesie w tym terminie sprzeciwu.

Ważna zmiana dotyczy sytuacji, w której inwestor jest jedyną stroną postepowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – będzie on mógł rozpocząć inwestycję z pominięciem 14 dniowego okresu uprawomocnienia się pozwoleń.

Podobnie ma zostać rozszerzony katalog obiektów, które będą mogły być oddane do użytkowania na podstawie zgłoszenia – które ma zastąpić obecne pozwolenie na użytkowanie (min. o warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe, garaże do 5 st., place składowe, postojowe, parkingi i stawy rybne).

Przewidziane są poważne ułatwienia formalności związane z projektem budowlanym, min. nie będzie już koniecznosci składania zapewnień dostaw energii, wody, ciepła, gazu, przyłączenia do sieci wod-kan, ściekowej itp.

Zniesiony ma być również obowiązek zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych na tydzień wcześniej do nadzoru budowlanego, co było bardzo uciążliwe.

Miejmy nadzieję, że nowelizacja będzie prawdziwym ułatwieniem procesów budowy, a nie tylko prowizoryczną zmianą terminologii.