Bez 40 zł za opinię prawną, sms i tp. odpowiadam – NIE. Pozwolę sobie zacytować fragment Monografii Stanisława Rudnickiego: „Przedmiotem zasiedzenia może być prawo własności i prawo wieczystego użytkowania oraz służebność gruntowa. Zasiedzenie może dotyczyć tylko takiej nieruchomości, która może być przedmiotem własności. Nie można więc nabyć przez zasiedzenie nieruchomości wyłączonej przez ustawę z obrotu cywilnoprawnego albo jeżeli nabycie własności wymaga zgody (zezwolenia) organu administracji publicznej.”

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest wyłączone z obrotu cywilnoprawnego – tj. „niezbywalne” Natomiast spółdzielcze własnościowe, choć w istocie do własności najbardziej zbliżone jednak własnością nie jest….a przepisy i orzecznictwo nie dopuszczają żadnych odstępstw od w/w reguły.