czynność pomiędzy spółką a wspólnikiem

Często pojawia się wątpliwość czy umowa zawarta pomiędzy spółką a jej wspólnikiem nie narusza zakazu zawierania umów samemu z sobą (art. 108 k.c.) bądź też jakie wywołuje skutki podatkowe. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, które posiadają osobowość prawna, to jeśli...