Wrak i co dalej – c.d.n.

Otrzymałam odpowiedź od Rzecznika Ubezpieczonych, w której powołując się na liczne orzeczenia Sądu Najwyższego Rzecznik (a w zasadzie człowieka z biura Rzecznika) wyłożył mi obszernie interpretację szkody całkowitej (o co nie prosiłam) i wskazał, iż wrak pozostaje...