Kasy fiskalne od 1 marca 2015r.

Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów, które  nakłada na podmioty świadczące usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych obowiązek posiadania kas fiskalnych. Proponowane zamiany obejmują zawody prawnicze, dentystyczne, lekarskie,...