E jak eksmisja

  PRZESŁANKI ORZECZENIA EKSMISJI W ODNIESIENIU DO LOKALI MIESZKALNYCH Kwestię tę reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dalej: UOL). Żądać opróżnienia lokalu mieszkalnego można...