Kto i kiedy płaci za pełnomocnictwo?

W tym temacie można spotkać się z różną praktyką, jednak wszelkie szczegóły reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Zgodnie z nią opłacie skarbowej podlega min: złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii...