Adwokat Małgorzata Łukasik (numer wpisu na listę adwokatów: 905) specjalizuje się przede wszystkim w sprawach:

  • o szkody komunikacyjne,
  • odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej
  • windykacji należności,
  • robót budowlanych i umów o dzieło,
  • rozwodowych,
  • sprawy alimentacyjne i inne sprawy rodzinne,
  • prawa pracy, w tym mobbingu,
  • prawo mieszkaniowe, w tym prawo spółdzielcze,
  • karnych,
  • spadkowych