Kancelarie adwokackie prowadzą: adwokat Małgorzata Łukasik (numer wpisu na listę adwokatów: 905), oraz adwokat Łukasz Łukasik (numer wpisu na listę adwokatów: 949)

 

 

Adwokat Małgorzata Łukasik specjalizuje się przede wszystkim w sprawach:

 • o szkody komunikacyjne,
 • odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej
 • windykacji należności,
 • robót budowlanych i umów o dzieło,
 • rozwodowych,
 • sprawy alimentacyjne i inne sprawy rodzinne,
 • prawa pracy, w tym mobbingu,
 • prawo mieszkaniowe, w tym prawo spółdzielcze,
 • karnych,
 • spadkowych

 

 

Adwokat Łukasz Łukasik specjalizuje się przede wszystkim w sprawach:

 • kompleksowej obsługi przedsiębiorstw,
 • rejestracji spółek i innych spraw z zakresu KRS,
 • upadłości przedsiębiorstw,
 • upadłości konsumenckiej,
 • windykacji należności,
 • tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, opinii prawnych,
 • służebności przesyłu,
 • o szkody komunikacyjne,
 • z zakresu ksiąg wieczystych