Cennik

numer konta bankowego do wpłat: 89124013431111001008715022

Kancelaria oferuje różne formy rozliczenia honorarium za prowadzenie sprawy lub obsługi prawnej firm.Możliwe są wszelkie modyfikacje wskazanych sposobów rozliczeń, stosownie do ustaleń czynionych przed przyjęciem sprawy.

1. Opcja podstawowa: przewiduje zapłatę honorarium ustalonego przez strony po wstępnej analizie sprawy. Honorarium można uiszczać w ratach stosownie do stopnia zaawansowania sprawy.
2. Opcja godzinowa: strony umawiają się na zapłatę określonej stałej kwoty za 1 godzinę pracy adwokata.

Przy egzekwowaniu roszczeń pieniężnych lub w sprawach o roszczenia majątkowe  istnieją dodatkowo możliwości:

3. Opcji mieszanej polega na zawarciu umowy zlecenia, w której strony przewidują, iż zapłata honorarium obejmie stawkę podstawową (znacznie niższą niż w pkt 1) oraz ustalony przez strony procent wartości wyegzekwowanego od pozwanego roszczenia. Jest on o tyle korzystny, iż część wynagrodzenia rozliczana jest po zakończeniu sprawy.
4. Opcji kosztowej, polegająca na zawarciu umowy przewidującej zapłatę części honorarium, natomiast pozostałe wynagrodzenie stanowią zasądzone na rzecz strony koszty procesowe (koszty zastępstwa procesowego), które pełnomocnik samodzielnie egzekwuje od przeciwnika procesowego.

5. Stała współpraca: stała współpraca odbywa się na warunkach uzgodnionych przez strony w umowie zlecenia obsługi prawnej. Wariant standardowy przewiduje określenie pewnej kwoty miesięcznego ryczałtu (do negocjacji – w zależności od ilości spraw)  oraz scedowanie na pełnomocnika prawa do egzekwowania bezpośrednio od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa adwokackiego.  Dopuszczalne są również modyfikacje w/w wariantu, na przykład przez zastąpienie wskazanych elementów przez inne min:  procent od wygranej (tzw. succes fee), stała zaliczka od założonej sprawy, wynagrodzenia za godziny pracy itp.
Potrzebę wystawienia faktury proszę sygnalizować w chwili ustalania stawki wynagrodzenia.