Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyzszego z dnia 27.10.1995r. – I CRN 105/95 – jeżeli po jednej ze stron procesu zachodzi współuczestnictwo materialne przedsiębiorcy z podmiotem nie będącym przedsiebiorcą, a druga strona jest przedsiębiorcą – to sprawa taka będzie rozpoznana w postępowaniu procesowym zwykłym. Zatem jeżeli po jednej stronie umowy występuje przedsiębiorca wraz z osobą fizyczną, a po drugiej przedsiębiorca to spór sądowy wynikły na tle tejze umowy nie będzie sprawą gospodarczą, lecz zwyczajnie cywilną.