Pobożnym życzeniem byłoby załatwienie wszelkich spraw między małżonkami przy jednej sprawie, stąd często małżonkowie składając pozew o rozwód pytają czy mogą odrazu dokonać podziału majątku.

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta.

Co do zasady można żądać dokonania podziału majatku już przy założeniu sprawy rozwodowej, jednak z uwagi na ogrom spraw rozwodowych sądy obecnie stoją na stanowisku, iż podziału majątku w rozwodzie uwzględni wyłącznie w wypadku zgodnego projektu podziału majatku, bowiem w przypadku braku zgody w tym zakresie między małżonkami sprawa ta niepotrzebnie przedłuży sprawę o rozwód i pozostałe konieczne do rozstrzygnięcia w rozwodzie sprawy. Trudno w tej mierze nie zgodzić się z sądownictwem, przeciętna sprawa o rowód już bez żądania podziału majątku potrafi trwać około roku (przeciętnie 2, 3 terminy co 3 miesiące) a  wokandy sądów okręgowych zalane są sprawami o rozwód. Zatem słusznie sąd dążąc do przyspieszenia postępowania odsyła strony w przypadku braku porozumienia z tym żądaniem do sądów rejonowych jako odrębną sprawę, którą można założyć po prawomocnym orzeczeniu rozwodu.

Natomiast nie rzadko zdarzają się rozwody bez emocji, gdzie małżonkowie spokojnie potrafią dojść do porozumienia, także w zakresie podziału zgromadzonego w małżeństwie majatku. Wówczas należy sporządzic projekt zgodnego podziuału majątku, dołączyć do niego dowody istnienia i prawa własności składników w nim wymienionych (np. kw, ksero dowodu rejestracyjnego itp.) oraz wspólnie opłacić i złożyć do pozwu o rozwód lub w toku sprawy rozwodowej do sądu. Jeśli Sąd uzna projekt za zgodny z prawem i czyniący zadość zasadom współżycia społecznego rozstrzygnięcie o podziale majatku zamieści już w wyroku rozwodowym.

W przeciwnym wypadku dopiero po prawomocnym rozwodzie należy złożyć do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o dokonanie podziału tegoż majątku.

Częstym błędem myślowym małżonków jest oczekiwanie, iż sąd podzieli ich długi lub kredyty. Nic bardziej mylnego. Jak sama nazwa mówi dzielimy majatek – a więc aktywa, nie pasywa. Pasywa obciążają ten majatek i będą brane pod uwagę przy wycenie wartości majatku (np. mieszkania, domu z kredytem hipotecznym), jednak nie leży w kognicji sądu rozstrzyganie który z małżonków jaką ratę ma płacić…Oczywiście można zawrzeć ugodę przed sądem i wówczas małżonkowie mogą ustalić te kwestie w sposób dowolny, byleby tylko nie sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego.