Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów, które  nakłada na podmioty świadczące usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych obowiązek posiadania kas fiskalnych.

Proponowane zamiany obejmują zawody prawnicze, dentystyczne, lekarskie, kosmetyczne, gastronomiczne i mechaniczne.

Oznacza to, iż wszyscy przedstawiciele w/w zawodów świadczący usługi na rzecz podmiotów fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą musieli ewidencjonować je w kasach fiskalnych, bez względu na sposób płatności.

Prawnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku 2015 będą zwolnienie z tgo obowiązku przez 2 mieziące od rozpoczęcia działalności.

Ministerstwo zapewniło, że zrefunduje znaczną część kosztów kas fiskalnych, ale mimo listopada za pasem brak jakichkolwiek sygnałów w tym temacie.

Nowe przepisy służyć mają zrównaniu min. wolnych zawodów z innymi, które taki obowiązek mają od dawna bez względu na wysokość dochodów (sklepy, taksówki itp) a także ochronie konsumenta – ale dla nas oczywistm jest że służyć mają one tylko jednamu…łataniu czarnej dziury budżetowej.

Równość jak zwykle ma wiele odcieni, bowiem np. notariusze nie zawsze muszą drukowac paragoniki z kasy….dlaczego? skoro właśnie ta grupa prawników ma największe zyski…

Kolejne kłody pod nogi małych przedsiębiorców rzucone.